Visualisatie opname jaaruren (hoveniers)

Hoveniers kunnen gebruik maken van het jaarurenmodel volgens de CAO. Hierbij worden dagelijks uren gespaard die bij koud/warm weer opgenomen kunnen worden.

Om te visualiseren dat er uren worden opgenomen hebben we een speciale uurcode gemaakt. Hierdoor kan het wel in de planning worden gezet, maar worden de uren gebruikt om af te boeken op het jaarurenmodel.

Schermvoorbeeld(en)

Informatie over dit ontwikkelpunt

Onderwerp
Waarde
Info
Ontwikkelpunt
6849
 
Ontwikkeld op
01-08-2019
 
Ontwikkeld in versie
v10
Versie gereleased?
Ja
 
Release datum
01-10-2019
 

Functie

Software
SMKB-5000
Administratie
Become-IT
14,70 mnd
Activiteiten
14.700000

Software » Bedrijfssoftware » Administratie
Meer omzet met een volledige urenregistratie gekoppeld aan een digitale werkbon voor snelle facturatie.
6664 keer bekeken
Dienstverlening
Planning

Meer...

Versie v10 / 7074

Het is nu mogelijk om 1 uurcode te markeren als de standaard uurcode. Dit is handig bij het aanmaken van activiteiten en het toevoegen van medewerkers. Automatisch wordt de standaard uurcode dan gebruikt.

Versie v9 / 6670

Een activiteit kan nu ook gekopieerd worden. Hierbij worden alle gegevens van de activiteit overgenomen naar de eerstvolgende werkdag. Ook gekoppelde collega's worden meegenomen.

In de weekplanning zijn standaard de dagen maandag tot zaterdag zichtbaar. Als bedrijven ook op zondag werkzaamheden hebben zoals storingsdienst dan kan de zondag worden 'aangezet' in de planning. Deze verschijnt dan als extra kolom naast de zaterdag. De ruimte van zaterdag wordt dan verdeeld over 2 dagen waardoor dit beide smallere kolommen zijn dan de normale weekdagen.

Als planner ben je veel bezig met het aanmaken en controleren van activiteiten die collega's hebben ingevuld. Dit doe je vanuit verschillende perspectieven. Denk aan vanuit de weekplanning of vanuit de verkooporder.

Als je een activiteit verwijderd waar wil je dan terug komen? Wij hebben er nu voor gekozen dat dit het laatste scherm is waar je vandaan kwam. Dus de weekplanning of de betreffende verkooporder.

Maar stel nu dat je op de dagplanner gewisseld hebt tussen activiteiten, dan is het laatste scherm een andere activiteit. In die situatie hebben we ervoor gekozen om terug te gaan naar de week van de medewerker van de activiteit die je hebt verwijderd.

Wel zo handig :)

Versie v10 / 7532

Op het activiteitenscherm is nu bij bruto uren te zien wat de geprojecteerde eindtijd is op basis van de starttijd en de gewerkte uren. Zo is het makkelijk om achteraf uren in te vullen zonder terug te hoeven rekenen.

Dit is toegepast in de online versie en in de app.

Versie v10 / 6869

De weekplanning is een overzicht van alle geplande of voltooide activiteiten in een week. Hierbij zijn de dagen van de week zichtbaar als kolom en de medewerkers als rij.

Het vernieuwde scherm geeft veel informatie, denk aan:

 • Filter op afdeling voor bedrijven met veel personeel
 • Beschikbaarheid van personeel door contract integratie
 • Planning: voor hoeveel uur is iemand ingepland op een dag
 • Starten van een nieuwe activiteit door op kruispunt te klikken van dag/medewerker
 • De datum van de dag
 • De voltooid status: een voltooide activiteit heeft een verticaal balkje
 • De uurcode is zichtbaar aan de kleur van het blokje. Ziekte is rood en verlof is geel.
 • Het aantal activiteiten op een dag, de volgorde, de naam van de klant en woonplaats
 • Weekkiezer om naar volgende/vorige week te gaan (dit kan ook met de pijltjes rechts/links op het toetsenbord)

Veel informatie dus voor de planner om snel te zien wie waar zit, waar nog capaciteit is en wat de status is van de werkzaamheden.

Hoveniers kunnen gebruik maken van het jaarurenmodel volgens de CAO. Hierbij worden dagelijks uren gespaard die bij koud/warm weer opgenomen kunnen worden.

Om te visualiseren dat er uren worden opgenomen hebben we een speciale uurcode gemaakt. Hierdoor kan het wel in de planning worden gezet, maar worden de uren gebruikt om af te boeken op het jaarurenmodel.

Versie v9 / 6654

De Cao Hoveniers kent een jaarurenmodel. Dit betekent dat het totaal aantal te werken uren per jaar bij een fulltime dienstverband is vastgesteld op 1.930 uur (52,18 weken maal 37 uur). Dit jaarurenmodel (JUM) geeft werkgever en werknemers de ruimte om in drukke (seizoens) periodes meer te werken en in rustige periodes minder.

In de Suite MKB is het jaarurenmodel ingebouwd en kan middels een instelling worden geactiveerd.

Kort samengevat:

 • Alle gewerkte uren < 9,5 tellen mee voor het jaarurenmodel
 • Gewerkte uren > 9,5 zijn overuren en dienen los uitbetaald te worden (met evt toeslag)
 • Werken op zaterdag telt mee voor het jaarurenmodel, dus geen overuren. (evt. zaterdag toeslag dient los uitbetaald te worden)
 • Registreren van verlof, feestdag en ziekte moet op 7,4 uur per dag
 • Op 31 maart vindt de afrekening van het jaarurenmodel plaats
  • Meeruren moeten 100% worden uitbetaald
  • Tot 74 uur mag door de werkgever aan het verlof worden toegevoegd
  • Minuren moeten kwijtgescholden worden

Op het overzicht 'Jaaruren' vindt u per jaar per medewerker een overzicht van de balans jaaruren. Hierbij wordt per week de gespaarde en gebruikte jaaruren verrekent. De kolom is cumulatief, dus automatisch op 31 maart staat het resterende aantal uren voor de afrekening.

Activiteiten zoals 'Verlof' en 'Werkoverleg' etc. worden vaak geregistreerd op de eigen relatie. Om het invoeren van die activiteiten te versnellen kan je die standaard relatie nu instellen per uurcode.

Vervolgens als je een activiteit toevoegt en je kiest als eerste de uurcode, dan wordt die standaard relatie direct ingevuld. Dit gebeurt alleen als er nog geen relatie was ingevuld.

Voor het sneller invoeren van uren is er nu een instelling standaard bron.