Visualisatie weekkiezer abonnement

Met de weekkiezer is het eenvoudig om een abonnement op specifieke weken in te plannen wanneer deze niet met een vaste interval plaats vinden. 

Dit is vooral het geval bij seizoensonderhoud, denk aan maaibeurten bij een hovenier van april tot september.

In de popup met 53 weken kan eenvoudig weken worden aan- en uitgezet door erop te klikken.

Informatie over dit ontwikkelpunt

Onderwerp
Waarde
Info
Ontwikkelpunt
6863
 
Ontwikkeld op
13-02-2020
 
Ontwikkeld in versie
v10
Versie gereleased?
Ja
 
Release datum
01-10-2019
 

Functie

Software
SMKB-5300
Administratie
Become-IT
7,35 mnd
Abonnement
7.350000

Software » Bedrijfssoftware » Administratie
Realiseer terugkerende opbrengsten en omzetgroei met periodieke facturatie en overzicht over uw abonnementen en servicecontracten.
4421 keer bekeken
Dienstverlening
Administratie

Meer...

Versie v10 / 7403

Op het abonnement is?een tabblad toegevoegd met informatie over de uitgevoerde werkzaamheden in uren per jaar.?In dit jaaroverzicht ziet u direct per jaar het aantal geplande en gewerkte uren waardoor u makkelijk overzicht heeft over de prognose en realisatie. Op basis van deze informatie kunnen abonnementen ook bijgesteld worden.

Stel u doet tuinonderhoud 4 x per jaar van 8 uur voor een vast bedrag van 'x' euro. Aan het einde van het jaar ziet u hoeveel uur in werkelijkheid is gewerkt. Mogelijk dat dit reden geeft om het vaste bedrag aan te passen omdat het blijkbaar meer/minder werk is.

Met de weekkiezer is het eenvoudig om een abonnement op specifieke weken in te plannen wanneer deze niet met een vaste interval plaats vinden.?

Dit is vooral het geval bij seizoensonderhoud, denk aan maaibeurten bij een hovenier van april tot september.

In de popup met 53 weken kan eenvoudig weken worden aan- en uitgezet door erop te klikken.

Onder het menu Administratie - Rapportage is de nieuwe rapportage 'Abonnement prognoses' zichtbaar. Hier heeft u inzicht in de verwachte abonnementsomzet voor de komende 12 maanden.

Het rapport kan per maand worden bekeken of per klant. Het geeft informatie over:

  • De hoeveelheid omzet uit abonnementen per jaar
  • De spreiding van de abonnementsinkomsten per maand
  • De klanten met de meeste abonnementswaarde en de spreiding van de inkomsten per klant per maand

Een overzicht waar iedereen op zat te wachten en actueel informatie geeft. Het voordeel van abonnementen is een stuk vaste en doorlopende?inkomsten wat positief is voor de liquiditeit van uw bedrijf. Middels dit overzicht kunt u dit optimaal spreiden en inzichtelijk maken.

Versie v10 / 6977

Een abonnement heeft in Suite MKB standaard geen document wat verstuurd wordt. Dit omdat wij werken met een klantenportaal waarin alle informatie zichtbaar is voor de klant.

Het voordeel van werken met het klantenportaal is dat de informatie actueel is en de vervaldata wordt bijgewerkt op basis van facturatie en service. Ook worden gekoppelde facturen en verkooporders in het klantenportaal getoond.

Wil je toch naast het klantenportaal ook graag een printversie van het abonnement dan kan dit nu door de instelling hiervoor te activeren. Het is dan mogelijk om een rapportlayout te ontwerpen of de standaard layout te gebruiken. Bij het versturen van een abonnement naar de klant wordt dit pdf bestand meegestuurd. Ook kan je het intern gebruiken door vanuit het abonnement de pdf te bekijken en te printen.

De huisstijl kan nu worden ingesteld op het abonnement. Bij facturatie van het abonnement wordt deze huisstijl meegenomen naar de verkoopfactuur. Bij service inplannen wordt de huisstijl meegenomen naar de verkooporder.

De huisstijl wordt vervolgens gebruikt op de rapporten. Hierdoor is het mogelijk in ??n administratie meerdere huisstijlen te gebruiken. Bijvoorbeeld als uw bedrijf divisies of onderdelen heeft met een verschillend logo.

Als een abonnement wordt opgezegd in het Klantenportaal wordt er vanaf nu automatisch een taak aangemaakt op de vervaldatum van het abonnement als herinnering dat de opzegging moet worden verwerkt.

Hiervoor is de module Taken nodig.

Abonnementen met een facturatiecyclus worden periodiek gefactureerd. Om de verstuurde facturen snel te kunnen vinden hebben we het tabblad Verkoopfacturen toegevoegd aan het abonnement.

Hetzelfde hebben we ook gedaan voor de verkooporders die zijn aangemaakt op basis van de onderhoudscyclus van het abonnement.

Om een abonnement te activeren moet deze verstuurd worden naar de klant. Hiervoor is al een actieknop. Als die wordt gebruikt dan ontvangt de klant een mail het nieuwe abonnement in het Klantenportaal staat.

Echter in niet alle situaties is het wenselijk of nodig om deze mail te sturen. Bijvoorbeeld een abonnement met alleen serviceafspraken of een onderhoudsafspraak die gesplitst is naar meerdere abonnementen. Veelal is de klant dan al op de hoogte van de afspraken en is het meer een interne registratie die wel geactiveerd moet worden.

Daarom hebben we de actie 'Stil versturen' waarmee je het abonnement kunt activeren zonder dat de klant hierover een mailtje krijgt. Verder werkt het hetzelfde en wordt het abonnement dus ook in het Klantenportaal gezet. Als de klant hierop inlogt is het nieuwe abonnement zichtbaar.
De weergave van het abonnement in het Klantenportaal is vernieuwd en uitgebreid. Vanaf nu wordt alle informatie die relevant is voor de klant weergegeven in het Klantenportaal en kan de klant daar acties op doen.

Mogelijkheden voor de klant:
- Abonnement status inzien en ingestelde start- en einddatums
- Akkoord doorgeven
- Opzegging doorgeven
- Inzoomen op activa als dit is gekoppeld (in het onderstaande voorbeeld de cv-ketel)
- Bekijken wat er periodiek wordt gefactureerd

Waar we nog aan werken is de machtiging voor automatische incasso en het maken van een pdf met alle abonnementdetails zodat de klant het ook kan printen of opslaan.
Versie v9 / 6084
De module Abonnementen is overgezet naar de online omgeving. Hierdoor is het mogelijk abonnementen aan te maken en te wijzigen via de webbrowser.

Het hele beheer van abonnementen kan nu online worden gedaan in de nieuwe look-and-feel van Suite MKB. Het scherm is heel eenvoudig van opbouw en bevat 2 tabbladen voor facturatie en service.

Op het facturatie tabblad kan worden ingesteld hoe vaak het abonnement gefactureerd moet worden en voor welk bedrag.

Onder het service tabblad kan de service worden ingepland. Op basis van die service interval worden automatisch verkooporders aangemaakt voor de planning.

Uiteraard is het abonnementensysteem geintegreerd met het Klantenportaal. De klant kan dus zijn abonnementen inzien, akkoord geven of een abonnement opzeggen. Ook is zichtbaar welke facturen verstuurd zijn op basis van het abonnement.

Wij zijn heel blij met deze stap, weer een module online en functioneel helemaal van deze tijd.