Versie 8.0.0

Framework / 4804
Net-Book heet vanaf nu Suite MKB Online en is een volledig vernieuwd framework waarop alle Suite MKB modules worden ontwikkeld in 2017 en verder.

Zodra je als beheerder inlogt kom je in het nieuwe framework en is alles vernieuwd.

Versie 800 is de eerste stap waarin de backend modulair is opgebouwd met friendly url's. Het nieuwe systeem is touchvriendelijk, fullscreen en responsive.

Nieuwe online onderdelen zijn:
- Taalcodes
- Menu items
- Modules & Licentie

In versie 800 zijn de modules sys, crm, cms, product en weborder omgezet naar de nieuwe backend. Alle formulieren die hierbij horen zijn omgezet naar de nieuwe thumb of lijstweergave.

We zijn erg blij met deze eerste versie en ontvangen graag feedback!
Nieuwe in Suite MKB is de koppeling met het boekhoudsyteem Exact online. Naast SnelStart nu dus ook Exact.

De koppeling is gemaakt met de nieuwste technieken, hiervoor is de API van Exact gebruikt en het nieuwe framework van Suite MKB Online.

In de eerste fase van de koppeling is gerealiseerd dat alle klanten en leveranciers automatisch worden bijgewerkt in Exact vanuit Suite MKB CRM, daarnaast worden alle Verkoopfacturen in het dagboek Verkoop van Exact gezet.

Voor het boeken van de verkoopfactuur op de juist omzet grootboekrekening(en) kan dit ingesteld worden in de Suite MKB.
Voor het bewerken van website pagina, product omschrijvingen en andere omschrijvingen maken we gebruik van de CKEditor. De nieuwste versie hiervan is geinstalleerd.
De koppeling tussen relatiebeheer en de ontvangers van de nieuwsbrief is verder verbeterd. De volgende punten zijn doorgevoerd:

1. Bij niet actief maken van een relatie worden alle mailadressen van die relatie uit de lijst met ontvangers gehaald
2. Na het wijzigen van een emailadres van een contactpersoon wordt dit emailadres ook gewijzigd in de lijst met ontvangers
3. Als een contactpersoon zich uitschrijft of zijn privacy instellingen wijzigt wordt dit doorgevoerd in de lijst met ontvangers
4. In de lijst met nieuwsbrief ontvangers wordt vanaf nu de gebruikersnaam ook meegenomen. Hierdoor is het mogelijk in de nieuwsbrief een login link op te nemen. De ontvanger hoeft dan niet zijn/haar gebruikersnaam te onthouden en kan direct inloggen of wachtwoord vergeten opvragen.
Activiteiten (urenregistraties) kunnen via de Suite MKB App worden toegevoegd en bewerkt. Dit is op 2 punten verbeterd:

1. Sneller toevoegen door direct de activiteit te kunnen voltooien
2. Slimmer toevoegen doordat op basis van de gekozen uurcode ook de factureerbare uren kunnen worden ingegeven

Bij het toevoegen van de activiteit staat nu het vinkje 'Klaar?'. Als dit vinkje is geselecteerd verandert het urenvakje 'Indicatie' in het urenvakje 'Gewerkte uren'. Op deze manier kunnen zowel uren gepland als direct geboekt worden. Bij geplande uren moeten in een 2e stap de uren voltooid worden.

Elke uurcode heeft de eigenschap 'Factureren?'. Als factureren is ingeschakeld kunt u naast bruto (gewerkte uren) ook de netto (te factureren) uren invoeren. Netto kan niet meer zijn dan bruto.
In de voettekst van de App wordt vanaf nu de actuele datum en tijd weergegeven.

De datum in het formaat: Maandag 14 november
De tijd in het formaat: 10:15
De gemiddelde webshop of Dossier online verstuurd heel wat berichten naar uw klanten. Vanaf nu is het mogelijk om in de voettekst van die mailberichten reclame te maken. Vraag naar de mogelijkheden.
Verkoopt u producten aan bedrijven in de EU of daarbuiten? Dan kunnen uw EU klanten gebruik maken van BTW verlegd. In dat geval moet het btw nummer van uw klant op de factuur staan en de tekst BTW verlegd.

Voor klanten in Nederland of buiten de EU geld deze regel niet, dan wordt de btw wel berekend op de factuur.

Om aan de regel te voldoen moet de klant zijn btw nummer wel invoeren, zolang dit nummer niet is ingevoerd wordt de BTW verlegd regel niet toegepast.
De canonical tag is een code die gebruikt wordt in de header van de site en onzichtbaar is voor bezoekers. Deze code bevat de unieke url van de pagina die Google moet gebruiken in zijn index.

Het gebruik van deze code voorkomt dat in Google er meerdere url's naar dezelfde pagina verwijzen.

Wij hebben dit zo toegepast:
1. Als de bezochte pagina de homepage is, maar er staat toch iets achter de / dan wordt de canonical url ingesteld naar de domeinnaam (www.become-it.nl) zonder iets erachter.
2. Als de bezochte pagina niet de homepage is, maar de opgevraagd url komt niet overeen met de url van de pagina zoals u zelf kunt instellen onder SEO van de betreffende pagina. Dan wordt de canonical url ingesteld met de url van de pagina.

Op deze manier wordt duplicate content voorkomen in zoekmachines zoals Google.
Als op een weborder gebruikt wordt gemaakt van condities waarbij geen leverings- of betalingskosten worden berekend ging het fout met btw 0%. Als op diezelfde weborder een artikel met btw 6% stond dan werd dit op de pdf vermeld als 0% bij de totalen.

Deze situatie die je niet elke dag tegenkomt hebben we snel opgelost! (Ook in 7.0.3 en 7.0.4)
Om dezelfde pagina in elke taal te koppelen is er de mogelijkheid om een unieke paginacode in te voeren. Stel u heeft een Nieuws pagina in het Nederlands en Engels. Op beide pagina's stelt u dan de unieke pagina code in met de tekst 'NEWS', op deze manier weet het systeem dat de pagina 'Nieuws' in het Nederlands hoort bij de pagina 'News' in het Engels.

Daarnaast kan met deze code ook koppelingen worden gemaakt vanuit de backend. Bijvoorbeeld als u meer informatie wilt geven bij een abonnement of maatwerk module. Het is dan mogelijk om via de unieke pagina code de tekst in de juiste taal op te halen. Via het cms systeem kunt u dan de teksten invoeren op de pagina's en ook gebruiken in de backend. Dit laatste is wat technisch beschreven.
Via Open map kunt u bestanden toevoegen aan bijvoorbeeld een verkoopfactuur. Deze bestanden kunt u vanaf nu synchroniseren naar het Dossier online en toevoegen als bijlage bij de factuur. De klant krijgt dan naast de factuur ook de bijlages per mail en kan deze in het Dossier online ook terugzien.
Stel u wilt overstappen op factuur online. Alle nieuwe facturen worden dan in het Dossier online gezet en zijn hier zichtbaar voor de klant.

Onder parameters moet u het factuurnummer invullen waarmee u wilt starten. Als u hier een factuurnummer invult van al verstuurde facturen dan worden deze zonder mail naar de klant ook in het Dossier online gezet.